Siirry sisältöön

Toimintasuunnitelma 2021 – 2022

Katumajärven Suojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma kaudelle 2021 - 2022
18.8.2021, laatinut Markku Pohjola

 1. Vesikasvien niitot
 2. Vedenlaadun omaseuranta
 3. Laskeutusaltaiden katselmus ja tyhjennysehdotuksen teko HML:n kaupungille
 4. Hoitokalastuksen tukeminen
 5. Automaattisen vedenkorkeuden mittauksen aloittaminen
 6. Järvibarometrihankkeen käynnistäminen
 7. Katumajärven hoito-ja käyttösuunnitelman päivittäminen yhdessä Vanajavesikeskuksen kanssa
 8. Myllyjoen ravinnekuormituksen vähentäminen (Isoharvoilantien itäpuolen levennyksen ruoppaaminen ja uppopuumateriaalin lisääminen ”altaaseen”; pilottihanke; monivuotinen seuranta järven ravinnepitoisuuksiin)
 9. Aktiivinen osallistuminen Myllyjoen ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnitteluun yhdessä Vanajavesikeskuksen ja Matkolammin ja Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen kanssa
 10. Avustusten hakeminen yrityksiltä ja julkisilta toimijoilta
 11. Kotisivujen päivittäminen
 12. Jäsenhankinta