Siirry sisältöön

Toukokuun jätevesivuodon jälkeen tehtyjä toimia

HS-Vesi Oy on tehnyt kuntotutkimusta ja korjauksia järven alittavassa paineviemärissä ja rannan viettoviemärissä.

  1. Paineviemärin kunto tutkittiin sukeltamalla. Siirtyneitä ja irronneita painoja korjattiin ja lisättiin uusia, sekä suojattiin isojen kivien läheisyydessä. Kunto tarkastetaan uudelleen aika ajoin. Paineviemärissä kulkee jätevettä keskimäärin 10 m3 päivässä. Jos putkirikko kaikesta huolimatta tapahtuisi, paineviemärissä kulkeva jätevesimäärä olisi helposti hallittavissa loka-autojen avulla. Jätevesi pumpattaisiin loka-autoon lähtöpumppaamolta. Paineviemärin virtaaman tarkkailua ja kunnon valvontaa varten purkupäähän Solvikin pumppaamolle asennetaan myös virtaamamittaus vuoden 2019 aikana.
  1. Rannan viettoviemärilinja pestiin ja kuvattiin. Linjasta poistettiin 4,7 tonnia hiekkaa sekä useita nyrkin kokoisia kiviä. Lisäksi putkessa oli runsaasti rasvaa. Em. ylimääräien aines ja linjassa olleet painumat aiheuttivat yhteisvaikutuksena tukoksen. Myös huonokuntoiset tarkastuskaivojen kannet uusittiin. Linja on lisätty tehostetun kunnossapidon piiriin, mikä tarkoittaa sitä, että kaivotarkastukset tehdään kerran vuodessa ja pesu kuvauksineen tarvittaessa. Tämän lisäksi viettoviemärin virtaaman valvonta tulee tehostumaan entisestään uuden, vuonna 2019 käyttöön otettavan valvontajärjestelmän ansiosta. Valvontajärjestelmän avulla voidaan viettoviemärissä olevia tukoksia havaita aiempaa nopeammin. Lähivuosina tullaan aloittamaan rannassa kulkevan jätevesiviemärin saneerauksen suunnittelu.
  1. Rannan viettoviemärin kuvauksessa ilmeni, että putkessa oli runsaasti rasvaa. Kiinteistön omistajien on syytä muistaa, että esimerkiksi kinkkurasvoja ei saa laittaa viemäriin (lisää ohjeita osoitteessa pytty.fi). Kiinteistön omistajien on myös muistettava säännöllisesti tarkastaa tonttiviemärikaivojen kunto, jotta maa-ainesta ja kiviä ei pääse sitä kautta jätevesiviemäriin. Näiden toimien lisäksi HS-Veden tarkoituksena on vähentää hulevesien määrää jätevesiviemärissä kiinteistöjen kartoitusprojektilla, joka aloitetaan vuonna 2019. Tavoitteena on vähentää etenkin rankkasateiden seurauksena syntyviä päästöjä jätevesipumppaamoilta. (HS-Vesi Oy/Sami Kyrönlahti)