Siirry sisältöön

Hankkeet

KATUMAJÄRVEN PERUSHOITOHANKE 2021 - 2023

Hankkeen tavoitteena on varmistaa järven perushoitotoimenpiteillä ja veden laadun systemaattisella seurannalla, että Katumajärvi pysyy vähintään tyydyttävässä kunnossa. Hanke kestää kolme vuotta, alkaen 2021 ja päättyen 2023.

Katumajärven perushoitohanke

PAKKA-hanke koottiin kokoamaan kolmen Hämeenlinnan itäpuolella sijaistevan järven suojeluyhdistyksen tarpeet saman hankkeen alle. Mukana olivat Pannujärven (Hämeenlinna/Tuulos), Kankaistenjärven (Hämeenlinna, Janakkala) ja Katumajärven (Hämeenlinna) suojeluyhdistykset ja osakaskunnat. Hankeaika oli reilu vuosi, alkaen vuodenvaihteesta 2014-2015 maaliskuun loppuun 2016. Järvien lisäksi hankealueella toimittiin Kankaistenjärven ja Katumajärven yhdistävän Myllyojan ja Ruununmyllynjoen varsilla ja sivuhaaroilla.

PAKKA-hanke

Vesistösuunnittelu-PAKKA (2017-2019) selvittää kohdejärviensä vesien tilaa ja kuormitusta, pohjasedimenttien laatua ja määrää, kalojen, muun ravintoverkon tai linnuston määrää ja rakennetta, vedenpinnankorkeuden ja juoksutusten välistä suhdetta, laatii hoito- ja käyttösuunnitelmia tai etsii valuma-alueelle sopivia kuormitusta vähentäviä rakenteita ja laatii niille suunnitelmia. Eri järvillä toimenpiteet vaihtelevat, vain vedenlaadun selvityksiä ja tiedotustoimintaa tehdään kaikissa kohteissa.

Vesistösuunnittelu-PAKKA

Vesistökunnostus-PAKKA (2017-2019) -hankkeessa hankitaan tietoa toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista sekä toteutetaan sellaisia kunnostustoimia, joiden tarvittavat suunnittelutyöt on jo tehty edeltävien hankkeiden aikana.

Eri järvillä toimenpiteet vaihtelevat, tiedotustoimintaa tehdään kaikissa kohteissa.

Vesistökunnostus-PAKKA

JÄRKI-hanke eli Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen oli Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen vetämä EAKR-rahoitteinen järvien suojelu- ja kunnostusprojekti (v.2002-2006), joka kohdistui kahdeksan kantahämäläisen järven valuma-alueille. Katumajärvellä tehtiin mm. vedenlaatu-, sedimentti- ja kasvillisuustutkimuksia, vesikasvillisuuden niittoa, hoitakalastettu, rakennettu laskeutusallas-kosteikkoja, sekä tehty järven kuormitusselvitys ja hulevesitutkimus.

JÄRKI-hankeloppuraportti