Siirry sisältöön

Katumajärven suojelutoiminta

Katumajärven suojeluyhdistys on toiminut järven hyväksi vuodesta 1991 lähtien. Se on julkaissut kolme suojeluopasta (mm. Jutila ym. 2003) ja tehnyt Hämeenlinnan kaupungille viitisentoista aloitetta järven tilan kohentamiseksi.. Pääosin virkistyskäytöllistä kunnostusta on ollut vesikasvillisuuden niitto, jota on toteutettu useana vuotena. Katumajärvellä on myös hoitokalastettu (Jutila 2006). Katumajärvi on ollut mukana useissa vesistökunnostushankkeissa kuten JÄRKI-, PAKKA- ja PAKKA2-hankkeet. Järvelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma ja se on päivitettykin. Laskeutusaltaiden rakentaminen, vesikasvillisuuden niitot, ruoppaukset, vieraslajien torjunta, mittaukset, tutkimukset ja tiedotustoiminta ovat esimerkkejä toteutettavista toimista.

Aloitteet

Aloitteista ovat toteutuneet mm. Valkamatien uimarannalle rakennettu matonpesupaikka, Vanajanlinnan vuotavaa viemäriä on kunnostettu, Kipinäniemeen on saatu viemäröinti, kaislikoiden niitto on aloitettu. Suojeluyhdistys on myös pyytänyt Hämeenlinnan kaupunkia kehittämään järven ympärillä olevaa viemäriverkostoa kiirehtimällä Mäskälän, Loukastenharjun ja Harvoilanmäen alueen viemäriverkoston rakentamista ja kehottamaan vanhoja omakotitaloja liittymään valmiina olevaan viemäriverkostoon, esim. Rantatien alueella.

Kosteikot ja altaat

Katumajärven ravinnekuorman vähentämiseksi ja järven tilan parantamiseksi on v. 2004-2005 rakennettu yksi laskeutusallas (Iso Harvoilanmäki) ja kaksi allaskosteikkoa (Kihtersuonoja ja Petäjäharjunoja).