Siirry sisältöön

Jätehuolto

Jätehuoltomääräykset

Kaikilla kiinteistöillä pitää olla vaadittavat jäteastiat, joko omat tai lähikiinteistöjen kanssa yhteiset. Vapautuksia järjestetystä jätehuollosta ei käytännössä Hämeenlinnassa myönnetä, mutta tyhjennysvälin pidennyksiä voi anoa ympäristöosastolta saatavilla lomakkeilla. Jätteiden keräilystä tulee sopia suoraan jätehuoltoyritysten kanssa. Niiden keräilyreitit kattavat koko Katumajärven ranta-alueet.

 • Vältä jätteiden muodostumista!
 • Käytä oikeita astioita kertakäyttöisten sijasta.
 • Vältä runsaasti pakattuja tuotteita.
 • Lajittele jätteet asianmukaisesti. Lajitteluohjeet löytyvät nettisivuilta www.kiertokapula.fi.
 • Toimita ongelmajätteet (maalit, liuottimet, romuakut, jäteöljyt, loisteputket, paristot, lääkkeet jne.) ongelmajätteiden keräykseen.
 • Biojätteen kompostointi on hyvä vaihtoehto pussittamiselle.
 • Toimita lasi-, metalli- ja paperijätteet alueellisiin hyötyjätepisteisiin. Osoitteet löytyvät www.kiertokapula.fi.
 • Kierrätyskeskukseen voit viedä myös vanhoja vaatteita ja huonekaluja. Tarvittaessa kierrätyskeskus noutaa huonekalut.
 • Rakennusmateriaalin kierrätyspiste ottaa vastaan käyttökelpoista ja kierrätettäväksi soveltuvaa rakennusmateriaalia. Hyötykäyttöön kelpaamaton rakennusjäte tulee toimittaa jätteidenkäsittelyalueelle.
 • Älä varastoi ongelmajätteitä rantatontillasi!
 • Älä hautaa jätteitä maahan!
 • Polta vain poltettavaksi tarkoitettua jätettä!