Siirry sisältöön

Suojeluvinkit asukkaille

Mitä minä voin tehdä

 • Jäteveden käsittelyyn on useita ratkaisuvaihtoehtoja, joiden sopivuus riippuu tilanteesta. Kysy neuvoa ja hanki tietoa!
 • Johda käymälävedet viemäriverkostoon, ja mikäli tämä ei ole mahdollista umpisäiliöön. Umpisäiliökin on sijoitettava vähintään 20 m päähän vesistöstä ja 40 m päähän kaivosta. Umpisäiliön tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa viranomaisia varten.
 • Jos turvaudutaan imetykseen tai maasuodatukseen, on suojaetäisyyden vesistöön oltava vähintään 20 m ja kaivoihin vähintään 40 m.
 • Valitse ensin kaivon paikka, päätä vasta sitten muiden rakennusten sekä jätevesien viemäröinti- ja käsittelyjärjestelmän sijainti tontilla. Sijoita ulkokäymälä ja komposti riittävän kauas rannasta ja kaivosta.
 • Ole selvillä kiinteistösi jätevesien käsittelymenetelmästä, jotta voit huolehtia sen asianmukaisesta toiminnasta. Pidä toimenpiteistä kirjaa.
 • Huolehdi saostuskaivojen tyhjentämisestä säännöllisesti.
 • Ylivuotava umpikaivo on todella vaara pohjavesille.
 • Viemäriin ei saa päästää öljyä, maalia tai liottimia eikä muita aineita, jotka häiritsevät jäteveden puhdistuksen biologista toimintaa.
 • Saunankaan pesuvesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön.
 • Kompostikäymälä eli biologinen käymälä on hyvä vaihtoehto.
 • Sen voi asentaa myös sisätiloihin eikä käyttömukavuudesta tarvitse tinkiä. Hoito vaatii kuitenkin aikaa ja työtä. Jäte palaa takaisin luontoon muhevana ja ravinteikkaana multana.
 • Älä pese mattoja, autoa tai pyykkiä järvessä.
 • Pyykki on pestävä riittävän kaukana vesirajasta. Huolehdi siitä, että pesuvedet eivät valu vesistöön vaan imeytyvät maahan.
 • Hämeenlinnan kaupunki on rakentanut hyvän matonpesupaikan Katumajärven rannalle Valkamatien uimarannan läheisyyteen.
 • Myös auton huoltopaikka on muualla kuin järven rannalla.
 • Muistathan, että synteettiset pesuaineet sisältävät runsaasti vettä rehevöittäviä aineita. Käytä kaikessa pesussa luonnonmukaisia aineita: mäntysuopaa, etikkaa ja aitoa saippuaa sekä fosfaatit tomia ja nopeasti hajoavia tensidejä sisältäviä tuotteita.
 • Mitä vähemmän vettä käytät, sitä helpommin ratkeavat jätevesiongelmat.
 • Järjestä kiinteistösi jätehuolto asianmukaisesti.
 • Estä jätteiden, kalanperkeiden yms. joutuminen järveen. Käytä kompostia maatuville jätteille.
 • Liiku järvellä luontoa ja ihmisiä kunnioittaen!
 • Tee havaintoja Katumajärven tilasta. Voit aloittaa esimerkiksi oman rantasi näkösyvyys- ja leväseurannan tai pitää kirjaa saamas-tasi kalansaaliista.
 • Osallistu Katumajärven hoito- ja kunnostustoimiin.
 • Voit leikata rantasi ruokoa, kaisloja ja muita ilmaversoiskasveja. Huolehdi, ettei laiturirakennelmasi estä veden kulkua rannassasi. Noudata ruoppausohjeita!

Hämeen vesien suojeluvinkit