Siirry sisältöön

Järven tila

 SELVITYS 2014
Katumajärven ekologinen tila on tyydyttävä. Katumajärven vedenlaatua tutkittiin elokuussa 2014 neljässä eri mittauspisteessä. Pintavesi oli varsin kirkasta ja sameus lisääntyi vasta aivan pohjan läheisessä alusvedessä. Tutkimusten perusteella pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli vain niukasti tyydyttävän puolella. Jos tarkasteltaisiin vain syvännepistettä ja D-pistettä oltaisiin aivan hyvän ja tyydyttävän rajalla Kesän 2014 kokonaistyppipitoisuuden perustella Katumajärven tila on hyvä. Pohjaeläintutkimus osoitti myös tilan parantuneen aiemmasta. Kokonaisuutena Katumajärven ekologinen tila on käytettävissä olevien tietojen perusteella tyydyttävä, ja sellaiseksi sen on Hämeen ympäristökeskuskin päätöksellään määritellyt.

Vesistöjen tila

Lähde: Jutila Heli 2015: Hämeenlinnan seudun vesistöjen tilan seuranta vuosina 2013 ja 2014 - Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 33. 72 sivua ja 2 liitettä (29 sivua). Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalvelujen tilaajayksikkö.  

MITTAUSTULOKSET 2014

Katumajärven pohjoisosan A-pisteellä 21.8.2014 vesi oli lämmintä aina 7,3 metriin. Pinnassa oli 18,65 C ja vielä 5 m:ssä 18,46 C. Sen jälkeen laski 13,69 pohjan tuntumassa 7,3 m. Sähkönjohtavuus ja kiintoainepitoisuus olivat alhaiset ja pH neutraalin tuntumassa (7,68 pinta - pohja 7,16). Sameusarvot olivat alhaiset (1,2 NTU) aivan pohjan tuntumaan lukuun ottamatta. Samoin hapetus-pelkityspotentiaali oli selvästi plussan puolella aivan pohjan tuntumaan lukuun ottamatta. Hapen kyllästysaste oli 81,8 pinnassa ja 5,5 aivan pohjan tuntumassa. 7 m vielä 12,9 % hapen kyllästysaste. Klorofylli-a oli mittausten mukaan melko hyvä (12,8 ug/l). Veden laatu oli melko hyvä.

Katumajärven syvännepisteellä 21.8.2014 vesi oli lämmintä aina 6 metriin, jonka jälkeen oli harppauskerros ja lämpötila putosi 12,45 C:een. Pohjan tuntumassa 16 m:ssä oli 8,25 C. Sähkönjohtavuus ja kiintoainepitoisuus olivat alhaiset ja pH neutraalin tuntumassa (7,29 pinta - pohja 6,89). Sameusarvot olivat alhaiset (1,1 NTU pinnassa), mutta kohdosivat vähittäin pohjaa kohden 5,2 NTU. Hapetus-pelkityspotentiaali oli selvästi plussan puolella. Hapen kyllästysaste oli 92,1 pinnassa ja laski alle 10 %:in 8 m syvyydestä alaspäin. Happi oli siis aiempaan tapaan vähissä alusvedessä, joka nyt oli varsin paksu. Pohjan tuntumassa happea oli n. 1 % eli käytännössä hapetonta. Klorofylli-a oli mittausten mukaan melko hyvä (12,4 ug/l 1 m). Veden laatu oli melko hyvä.

SELVITYS 2006
Hämeenlinnan Katumajärven tila ja kuormitus (Jutila, Heli; 2006)