Siirry sisältöön

Uutiset

Jokakeväinen hoitokalastus toteutettiin Katumajärvellä toukokuun aikana. Tänä vuonna saalis jäi tavanomaista selvästi vaatimattomammaksi todennäköisesti siksi, että särjen kutu tapahtui normaalia aikaisemmin, mikä yllätti kalastajat. Aikainen kutu johtunee veden nopeasta lämpenemisestä pian jäiden lähdön jälkeen.

Positiivista kuitenkin oli, että hoitokalastus saatiin toteuttaa hyvässä säässä ja saalistakin riitti kaikille halukkaille ainakin joinakin pyyntikertoina.

Jokakeväinen hoitokalastus toteutetaan tänäkin vuonna toukokuun aikana ja tehdään taklkoovoimin Katumajärven kalastusyhdistyksen ja Hämeenlinnan Kala ja Erän organisoimana.

Hoitokalastuksen tavoitteena on poistaa järvestä särkikalaa, sillä niiden osuus on viimeisissä koekalastuksissa todettu liian suureksi petokalakantaan nähden. Hoitokalastuksessa poistetaan myös ravinteita, sillä kalabiomassan mukana poistuun noin 6-7 kg fosforia ja 25-30 kg typpeä / 1000 kg kalaa.

Hoitokalastus toteutetaan kahdella rysällä, joista toinen lasketaan järven pohjoispäähän ja toinen eteläpäähän. Saaliskalat jaetaan ilmaiseksi kaupunkilkaisille kuten aikaisempinakin vuosina.

Rysät laskettiin 4.-5.5., ja ne koetaan viikon välein toukokuun aikana. Sääolot saattavat estää pyydysten kokemisen, joten pyyntiajat on syytä varmistaa alla mainituilta henkilöiltä.

Kalojen noutoaikojen tiedustelut puhelimitse tai tekstiviestillä:

  • Katuman lavan ranta: Ari Jauhiainen, 050 347 9432
  • Idänpään venevalkama (S-Marketin vastapäätä): Arto Stolt, 040 737 4880

Katumajärven suojeluyhdistys on tehnyt ehdotuksen Katumajärven tulvimisen hallintaan. Ehdotus on osoitettu Hämeenlinnan kaupungille, Hämeen ELY- keskukselle ja HS-Vesi Oy:lle.

Ehdotuksen mukaan Kutalanjoen kevyen liikenteen rummun korjauksen lisäksi parannettaisiin järven eteläpäässä sijaitsevan Harvialanojan veden virtausta suurentamalla Rantatien alittavaa rumpua, jolloin luotaisiin varaventtiili korkeimpien tulvahuippujeen leikkaamiseksi.

Perusteluna ehdotukselle on se, että Harvialanoja toimii järven toisena laskuojana veden ollessa tulvakorkeudessa. Tällä hetkellä vesi on niin korkealla, että rummun kapasiteetti ei riitä. Toisena perusteluna on, että veden vaihtuminen on järven eteläpäässä hidasta sillä sekä laskujoki (Kutalanjoki) että järven suurin vedentuoja Myllyjoki sijaitsevat järven pohjoispäässä lähes vastakkain. Virtaaman lisääminen Harvialanojassa lisäisi tulva-aikana aikana veden vaihtumista eteläpäässä.

Pro Katumajärvi- hanke 2024-2026

Katumajärven suojeluyhdistys on käynnistämässä kolmivuotista Pro Katumajärvi- hanketta, jonka keskeisenä tavoitteena on ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen. Hankkeella pyritään edesauttamaan hyvän ekologisen tilan saavuttamista Katumajärvellä.

Ravinnekuormituksen vähentämiseksi hankkeessa on tarkoitus rakentaa uppopuupuhdistamoja ja  kosteikko sekä tehostaa järveen laskevien ojien ravinnekuormituksen valvontaa. Tämän lisäksi jatketaan vuosittaisia perushoitotoimenpiteitä: hoitokalastusta, vesikasvien niittoja ja laskeutusaltaiden kunnostusta ja tyhjennyksiä

Hankkeen kokonaisbudjetti on n 39000 euroa, josta ELY- rahoituksen osuus on puolet ja toinen puoli on tarkoitus kattaa talkootyöllä ja yhteistyökumppaneilta saatavilla toiminta-avustuksilla.

Hankkeen tukijoiksi haetaan lähialueen yrityksiä ja tähän mennessä tukijoiksi ovat lupauteet Linna Golf, Tawast Golf ja Vanajanlinna.

Myllyjoen ravinnekuormitusselvitys- hanke

Katumajärvi ja Matkolammi saavat pääosan vedestään Myllyjoesta, joka on myös näiden suurin ravinnekuormittaja vastaamalla noin puolesta Katumajärven fosfori- ja typpikuormituksesta.

Katumajärven ja Matkolammin suojeluyhdistykset ovat juuri käynnistäneet yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää mistä Myllyjokeen tulevat ravinteet ovat peräisin.

Hankkeessa otetaan vesinäytteitä Myllyjokeen ja Matkolammiin laskevista ojista ja niistä analysoidaan kokonaistyppi- ja kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuudet ja tehdään tarvittaessa mikrobiologisia tutkimuksia.

Hankkeen tulemana on ravinnekuormitusselvitys, mistä ilmenevät merkittävät Myllyjokea kuormittavat kohteet. Tulosten perusteella tehdään johtopäätökset ja ehdotukset, minkälaiset toimenpiteet olisivat parhaita ja toteuttamiskelpoisia vähentämään Myllyjoen aiheuttamaa ravinnekuormitusta Matkolammille ja Katumajärvelle.

Hanke toteutetaan ulkopuolisia palveluita lukuun ottamatta yhdistysten aktiivien ja hankkeen asiantuntijoiden talkootyönä. Merkittävänä resurssina hankkeessa on HAMK:in opinnäytetyöntekijä.

Katumajärven suojeluyhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi yksityishenkilöille.

Yritysjäsenten vuosimaksu on 100 euroa ja siihen sisältyy mahdollisuus saada yrityksen nimi näkyville yhdistyksen verkkosivuille.

Toimintaa voi tukea myös vapaaehtoisella maksulla jäsenmaksun lisäksi.

Jäsenmaksu tilitetään seuraavin tiedoin:

Tili: FI49 5680 2720 0128 65
Saaja: Katumajärven suojeluyhdistys ry
Eräpäivä: 31.3.2024
Viesti: Oma nimi

Uudet jäsenet

Jos olet uusi jäsen, laita viestiin nimesi lisäksi sähköpostiosoitteesi. Lähetäthän sähköpostiosoitteesi myös osoitteeseen katumajarvi@gmail.com.

Jäsenkirje 2024, helmikuu

 

Hämeenlinnan kaupunki on kunnostanut hiihtoladut Katumajärvelle.

Latujen kuntoa voit seurata kaupungin verkkosivuilta: Hiihtoladut

Jään paksuutta voit puolestaan seurata Katumajärvibarometrin kautta.

Ei muuta kuin hiihtämään!

#Hiihtoladut
#Katumajärvi #ProKatumajärvi #Hämeenlinna #Katumajärvibarometri

Hämeenlinnan Soutajat ry. järjestää avantouintia Kipinäniemessä 8.1.2024 lähtien maanantai, keskiviikko ja sunnuntai iltaisin klo 18.-19.30.

Lämmin sauna ja lämpöiset pukuhuoneet odottavat pulahtajia.

Uintikerran hinta on 5 euroa/krt.

Osoite on Kipinäniementie 42, Hämeenlinna.

Tervetuloa!

#Katumajärvi #ProKatumajärvi #HämeenlinnanSoutajat #Hämeenlinna

Kuva: Hämeenlinnan Soutajat ry.

Tule mukaan tukemaan työtä Katumajärven hyväksi. Yhdessä olemme vahvoja. Jäsenmaksu on 10 €/vuosi yksityishenkilöille ja 100 €/vuosi yhteisöille ja yrityksille. Yhteisöt ja yritykset saavat nimensä näkyviin sivuillamme.
Vuoden 2023 jäsenmaksu pyydetään maksamaan Etelä-Hämeen Osuuspankkiin Katumajärven suojeluyhdistys ry:n tilille FI49 5680 2720 0128 65 tämän vuoden loppuun mennessä.
Ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen katumajarvi@gmail.com

Nyt kun Katumajärvi on saanut jääpeitteen, on hyvä aika korostaa erityistä varovaisuutta jäällä liikkumisessa.

Suojeluyhdistys haluaa osaltaan edistää turvallista jäällä liikkumista ja on aloittanut seuraamaan jään paksuutta pääasiassa yhdistyksen Idänpään havaintopaikalla. Havainnot jääpeitteestä ja sen paksuudesta tallennetaan Katumajärvibarometriin, josta ne ovat luettavissa. Pääset barometriin tästä: Katujärvibarometri

Suojeluyhdistys kannustaa ranta-asukkaita tekemään omia mittauksia ja tallentamaan ne Katumajärvibarometriin. Tallennusohjeet jäähavaintojen tekemiseen ja tulosten tallentamiseen löytyvät järvibarometrista.

Katumajärven rannalla koko ikänsä asunut Pekka Lunnikivi on tehnyt vuosien saatossa jään paksuudesta havaintoja niistä paikoista, joissa jää on heikompaa varsinkin alku- ja lopputalvesta sekä niistä paikoista, joita on syytä varoa koko talven ajan.

Pekan havainnoista on tehty kartta, johon on merkitty paikat, joista on tehty havaintoja normaalia heikommasta jäästä ja joita on siten syytä varoa. Erityisesti on syytä välttää liikkumista koko talven ajan Myllyjoen suistoalueella sekä vastarannalla sijaitsevan Kutalanjoen suualueella.

Tarkat sijaintipaikat näet Katumajärvibarometrista.

Suojeluyhdistys korostaa, että karttaan ON MERKITTY VAIN TIEDOSSA OLEVAT PAIKAT, joista on tehty vuosien saatossa havaintoja heikosta jäästä. Karttaan EI PIDÄ TÄYSIN LUOTTAA, vaan jokaisen jäällä liikkujan on syytä muistaa, että olosuhteet vaihtelevat ja heikkoa jäätä voi olla eri puolilla järveä.

Suojeluyhdistys toivoo jäällä liikkujilta havaintoja mahdollisista heikon jään paikoista, joista sitten voidaan varoittaa muita jäällä liikkujia ja lisätä kartalle. Havainnot pyydämme lähettämään sähköpostilla osoitteeseen katumajarvi (a) gmail.com.

Osana KaSyn ja HAMKin laajentunutta yhteistyötä järjestettiin ensimmäiset opiskelijatalkoot Katumajärvellä 7.9.2023.

Talkoopäivän suunnitteluun ja järjestelyihin osallistuivat HAMKin ja KaSyn lisäksi Hämeenlinnan soutajien, Hämeenlinnan kaupungin sekä Hämeenlinnan seudun sotainvalidien edustajia. HAMKin kestävän kehityksen ensimmäisen vuosikurssin osalta talkoisiin osallistui noin 30 opiskelijaa.

Neljän venekunnan voimiin tehtiin Katumajärvellä isosorsimon levinneisyyskartoitusta. Lisäksi siivottiin Kipinäniemessä ranta-alueelta Soutajien toimesta kaadettu pusikko ja siirrettiin puunrangat tien varteen poiskuljetusta varten. Sotainvalidien veljesmajan ympäristöstä puolestaan kitkettiin jättipalsamikasvustoja.

Hämeenlinnan soutajat tarjosi keittolounaan talkoolaisille.

Talkoista saatiin niin hyvä kokemus ja palaute opiskelijoilta, että tapahtumasta päätettiin tehdä perinne.

#ProKatumajärvi #HAMK #HämeenlinnanSoutajat #Hämeenlinna #HämeenlinnanSeudunSotainvalidit

#Yhteistyö #KestäväKehitys

 

Kuvat: Nina Nygren ja Katrina Hämäläinen