Siirry sisältöön

Uutiset

Tule mukaan tukemaan työtä Katumajärven hyväksi. Tarvitsemme uusia jäseniä! Yhdessä olemme vahvoja. Jäsenmaksu on 10€/vuosi yksityishenkilöille ja 100€/vuosi yritysjäsenille. Yritysjäsenemme saavat nimensä näkyviin sivuillamme. Vuoden 2022 jäsenmaksu pyydetään maksamaan Etelä-Hämeen Osuuspankkiin Katumajärven suojeluyhdistys ry:n tilille FI49 5680 2720 0128 65 Ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen katumajarvi@gmail.com

Ojavesinäytteet otettiin tänä vuonna kevättulvien aikaan toukokuun alussa ja järvivesinäytteet elokuun alussa.

  • Järviveden mittaustulokset löytyvät täältä.
  • Järviveden happipitoisuuden mittaustulokset löytyvät täältä.
  • Ojavesinäytteiden mittaustulokset löytyvät täältä täältä.
  • Kartta Katumajärven mittauspisteistä löytyy täältä.

Tulosten tulkinta
Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus

Kevättulvat olivat keväällä 2022 tavallista suurempia, ja Katumajärven veden pinnan taso jäi koko kesän ajaksi tavanomaista korkeammalle, vaikka pitkiä sadejaksoja ei enää kesälle sattunutkaan. Kevättulvien mentyä vähäsateinen kesä näkyi Katumajärven veden laadussa siten, että loppukesällä mitatut ravinnepitoisuudet olivat varsin matalia. Vähäinen virtaama puroista ei tuonut mukanaan järveen juurikaan kiintoainetta tai ravinteita. Pintavedestä mitatut fosforin ja typen ravinnepitoisuudet olivat matalia. Ne ovat tasolla, joka kuvaavat lähinnä vähäravinteista järveä. Järven eri osien välillä ei ollut merkittäviä laatueroja.

Katumajärven fosforipitoisuuden kesiarvo vuosina1990-2020 on 17 mg/m3. Nyt mitatut kymmenen milligramman molemmin puolin liikkuvat lukemat kertovat järven tilan vähittäisestä parantumisesta.

Järveen laskevien ojien ja muiden virtavesien ravinnepitoisuudet ovat yleensä aina järvivesiä korkeampia. Näin oli Katumajärveen laskevien ojien kohdalla. Ojavesien fosforipitoisuudet olivat useimmissa tapauksissa alempia kuin syksyn 2021 aikana otetut. Ojavesien laatu vaihtelee paljon eri kohteiden välillä. Osa ojista oli hyvinkin vähäravinteisia, toisien taas selvästi luonnontilaisista luvuista kohonneita.

Happitulokset kertovat syvänteiden happitilanteen olevan hyvän; lämpötilan harppauskerros on ollut n. 7-8 m syvyydessä, jonka alapuolella happikyllästys laskee normaalisti. Harppauskerroksen alapuolinen vesimassa ei saa uutta happitäydennystä ilmakehästä, sillä se ei kierrä pintaan saakka. Kesällä normaalit orgaanisen aineksen hajotusprosessit kuluttavat alusveden happivarantoja siihen saakka kunnes syystäyskierto taas sekoittaa koko vesimassan.

Tulokset ovat hyvin samankaltaiset vuoden takaiseen verrattuna. Myöskään järven eri osissa ei ole merkittäviä eroja.

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous 21.8.2022 valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Markku Pohjolan. Hallituksen jäseniksi valittiin Eeva Järveläinen, Hanna Kivelä, Pekka Lunnikivi, Johanna Maasto, Jarmo Mäki-Uuro, Jyrki Salminen, Arto Stolt ja Raimo Örlund.

Suojeluyhdistyksen kustantamia niittoja tehtiin 2.-3.8.2022 järven pohjoispäässä Kahiliston ja Tawast Golfin välisellä alueella sekä itäpuolella Kipinäniemen ja Petäjäharjunojan välillä. Suojeluyhdistys aloitti vuosittaiset vesikasvien niitot vuonna 2003. Niitot hoiti jälleen Kaislapohjat Asmo Paloniitty.

Pohjoispäässä oli lähinnä ulpukkaa. Ilmaversoiset kasvit on hävinneet vuosien saatossa lähes kokonaan. Eteläpäässä oli lähinnä järviruokoa ja vesitataria.
Kaupunki hoiti Kahilistosta niittojätteet pois.

Tämän lisäksi 13 ranta-asukasta teetti niittoja rannallaan omalla kustannuksella.

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 21.8.2022 klo 15.00 Sotainvalidien Veljesmajalla os. Kipinäniementie 17, Hämeenlinna. Tervetuloa!

Suojeluyhdistys on useana vuonna kustantanut kaislojen niittoa Katumajärvellä. Niin tänäkin kesänä.

Niitot tehdään 1. - 5.8.2022.  Myös yksityiset mökkiläiset voivat tilata omalla kustannuksellaan niiton Asmo Paloniityltä, Puh: 040 574 7456, asmopaloniitty@gmail.com

Vedenkorkeutta on mitattu lattamittauksella Katumajärvellä vuodesta 1953 lähtien, mutta nyt siirrytään automaattiseen mittaukseen

Automaattinen mittaus helpottaa vedenkorkeuden seurantaa ja mahdollistaa vedenkorkeuden reaaliaikeisen seurannan, sillä mittauslukemat lähetetään päivittäin Suomen ympäristökeskuksen seurantajärjestelmään.

Katumajärven suojeluyhdistyksen automaattinen vedenkorkeusmittari asennettiin yksityisen laiturin yhteyteen (kuva alla) Hämeen ELY-keskuksen asiantuntijan toimesta 10.5.2022.

 

Vedenkorkeuslukemat N60-järjestelmän mukaisesti

Katumajärven vedenkorkeuslukemat on ilmaistu N60- järjestelmän mukaan, samoin kuin Kankaistenjärven ja Matkolammin lukemat.

Vedenkorkeus on katsottavissa alla olevasta linkistä, josta näkyvät kaikkien Hämeen ELY- keskuksen alueella seurannassa mukana olevien järvien mittaustulokset.

Klikkaamalla Katumajärven vedenkorkeuskäyräkuvaa, avautuu suurempi näkymä, jonka alalaidasta klikkaamalla ”Kuvan arvot tiedostona” pääsee katsomaan päivittäisiä vedenkorkeuden lukemia sekä pitkäaikaisia keskiarvoja ja minimi sekä maksimiarvoja ajanjaksolla 1953-2021.

Vesistöjen vedenkorkeus Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella

 

Särkikalaa pyydettiin tänä vuonna touko- kesäkuun aikana kahdella rysällä järven etelä- ja pohjoispäässä. Toimijoina olivat Katumajärven kalastusyhdistys ry ja Hämeenlinnan Kala ja Erä ry.

Kalastusta koordinoivat Kalastusyhdistyksen puolesta Ari Jauhiainen ja Hämeenlinnan Kala ja Erän puolesta Arto Stolt.

- Saalista tuli yhteensä noin 2200 kiloa. Ilmainen kala kelpasi hyvin kaupunkilaisille, Ari Jauhiainen ja Arto Stolt toteavat.

Monet kiitokset kaikille talkoolaisille!

Hämeenlinnan kaupunki kokeilee tänä vuonna osallistuvaa budjetointia varaa tarkoitukseen talousarviossa 30.000 euroa.

Katumajärven suojeluyhdistys teki esityksen Katumajärven ympäristön asuinalueiden ja kaupungin eteläosan asukkaiden talviliikuntamahdollisuuksien lisäämisestä.

Esityksessä kaupunkia ehdotetaan hankkimaan moottorikelkan ja latukoneen, jolla ylläpidetään talkoovoimin perinteistä hiihtolatua Katumajärven ympäri (noin 14 kilometriä) ja Linna Golfin alueella (noin 4 kilometriä). Hankkeen arvioitu kustannusarvio on 15.000 euroa.

Ehdotusta (nro 15) voi äänestää Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla 23.5. - 12.6. välisenä aikana:  Osallistuvan budjetoinnin äänestys avoinna 23.5.-12.6. - Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Äänestäminen edellyttää tunnistautumista. Äänestykseen on mahdollista osallistua myös kaupungin palvelupisteissä.

Käytä siis äänesi Katumajärven kehittämisen puolesta!

#Katumajärvi

Äänestä Katumajärven kehittämisen puolesta 23.5.-12.6.2022

 

Vuonna 2020-2021 järvi jäätyi kokonaan 10.12.2020 ja suli 19.4.2021 ja oli jäässä 130 vrk.
Vuonna 2021-2022 järvi jäätyi 27.11.2021 ja suli 2.5.2022 ja oli jäässä 156 vrk.
Kahden vuosikymmenen (2000-2020) jäässäolon keskiarvo oli 112 vrk. Tänä talvena jäätä oli 44 vrk pidempään. Myllyjoen suuri virtaama ja 2.5. ollut kova tuuli edesauttoivat sulamista.

Perustuu Pekka Lunnikiven antamiin tietoihin.