Siirry sisältöön

Uutiset

Vedenkorkeutta on mitattu lattamittauksella Katumajärvellä vuodesta 1953 lähtien, mutta nyt siirrytään automaattiseen mittaukseen

Automaattinen mittaus helpottaa vedenkorkeuden seurantaa ja mahdollistaa vedenkorkeuden reaaliaikeisen seurannan, sillä mittauslukemat lähetetään päivittäin Suomen ympäristökeskuksen seurantajärjestelmään.

Katumajärven suojeluyhdistyksen automaattinen vedenkorkeusmittari asennettiin yksityisen laiturin yhteyteen (kuva alla) Hämeen ELY-keskuksen asiantuntijan toimesta 10.5.2022.

 

Vedenkorkeuslukemat N60-järjestelmän mukaisesti

Katumajärven vedenkorkeuslukemat on ilmaistu N60- järjestelmän mukaan, samoin kuin Kankaistenjärven ja Matkolammin lukemat.

Vedenkorkeus on katsottavissa alla olevasta linkistä, josta näkyvät kaikkien Hämeen ELY- keskuksen alueella seurannassa mukana olevien järvien mittaustulokset.

Klikkaamalla Katumajärven vedenkorkeuskäyräkuvaa, avautuu suurempi näkymä, jonka alalaidasta klikkaamalla ”Kuvan arvot tiedostona” pääsee katsomaan päivittäisiä vedenkorkeuden lukemia sekä pitkäaikaisia keskiarvoja ja minimi sekä maksimiarvoja ajanjaksolla 1953-2021.

Vesistöjen vedenkorkeus Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella

 

Särkikalaa pyydettiin tänä vuonna touko- kesäkuun aikana kahdella rysällä järven etelä- ja pohjoispäässä. Toimijoina olivat Katumajärven kalastusyhdistys ry ja Hämeenlinnan Kala ja Erä ry.

Kalastusta koordinoivat Kalastusyhdistyksen puolesta Ari Jauhiainen ja Hämeenlinnan Kala ja Erän puolesta Arto Stolt.

- Saalista tuli yhteensä noin 2200 kiloa. Ilmainen kala kelpasi hyvin kaupunkilaisille, Ari Jauhiainen ja Arto Stolt toteavat.

Monet kiitokset kaikille talkoolaisille!

Hämeenlinnan kaupunki kokeilee tänä vuonna osallistuvaa budjetointia varaa tarkoitukseen talousarviossa 30.000 euroa.

Katumajärven suojeluyhdistys teki esityksen Katumajärven ympäristön asuinalueiden ja kaupungin eteläosan asukkaiden talviliikuntamahdollisuuksien lisäämisestä.

Esityksessä kaupunkia ehdotetaan hankkimaan moottorikelkan ja latukoneen, jolla ylläpidetään talkoovoimin perinteistä hiihtolatua Katumajärven ympäri (noin 14 kilometriä) ja Linna Golfin alueella (noin 4 kilometriä). Hankkeen arvioitu kustannusarvio on 15.000 euroa.

Ehdotusta (nro 15) voi äänestää Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla 23.5. - 12.6. välisenä aikana:  Osallistuvan budjetoinnin äänestys avoinna 23.5.-12.6. - Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Äänestäminen edellyttää tunnistautumista. Äänestykseen on mahdollista osallistua myös kaupungin palvelupisteissä.

Käytä siis äänesi Katumajärven kehittämisen puolesta!

#Katumajärvi

Äänestä Katumajärven kehittämisen puolesta 23.5.-12.6.2022

 

Vuonna 2020-2021 järvi jäätyi kokonaan 10.12.2020 ja suli 19.4.2021 ja oli jäässä 130 vrk.
Vuonna 2021-2022 järvi jäätyi 27.11.2021 ja suli 2.5.2022 ja oli jäässä 156 vrk.
Kahden vuosikymmenen (2000-2020) jäässäolon keskiarvo oli 112 vrk. Tänä talvena jäätä oli 44 vrk pidempään. Myllyjoen suuri virtaama ja 2.5. ollut kova tuuli edesauttoivat sulamista.

Perustuu Pekka Lunnikiven antamiin tietoihin.

Katumajärven ravinnekuorman vähentämiseksi ja järven tilan parantamiseksi rakennettiin vuosina 2004-2005 laskeutusaltaita Iso-Harvoilaan, Kihtersuonojaan ja Petäjäharjunojaan.
Hämeenlinnan kaupunki on kunnostanut Iso-Harvoilan laskeutusaltaasta lähtevän ojan (Jokelanoja) helmikuussa 2022. Oja olikin vuosien varrella kasvanut lähes umpeen. Iso-Harvoilan allas on tyhjennetty viimeksi vuonna 2013.

Katumajärven Suojeluyhdistys on aloittanut säännöllisen, vuosittaisen veden laadun omaseurannan osana kolmivuotista Katumajärven perushoito -hanketta.  Tuoreimmat näytteet otettiin marraskuun 2021 alussa.

Vuoden 2021 omaseurannan tuloksiin voit tutustua täällä.

KVVY Tutkimus Oy:n näytteenottaja työssään.
KVVY Tutkimus Oy:n näytteenottaja työssään.
Näytteet otettiin marraskuun 2021 alussa.
Näytteet otettiin marraskuun 2021 alussa.

Seurannan tavoitteena on saada tutkittua ja ajantasaista tietoa järviveden ja järveen laskevien tärkeimpien ojien ravinnepitoisuuksista ja syvänteiden happipitoisuudesta. Mittaustulosten tuottamaa tietoa käytetään järven suojelutoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutettujen suojelutoimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa. Seurannassa mitataan kokonaisfosforin ja -typen pitoisuuksia sekä järvivesinäytteiden happipitoisuuksia.

Järvivesinäytteet otetaan vuosittain viidestä syvännepisteestä heinä-elokuun vaihteessa ja ojavesinäytteet joko keväällä tai syksyllä ojien virtauksista riippuen. Tämän vuoden mittaustulokset löytyvät kotisivujen Vedenlaadun omaseuranta - osiosta. [Lisätään linkki]

Vesinäytteiden ottamisesta ja analysoinnista vastaa KVVY Tutkimus Oy. Happimittaukset tehdään talkootyönä Suojeluyhdistyksen omalla happimittarilla. Vedenlaadun omaseurannan tukijoina toimivat Linna Golf ja Tawast Golf

Katumajärven perushoito -hankkeen päättyessä vuonna 2024, seurantaa jatketaan omarahoitteisesti, yritysyhteistyökumppaniemme tukemana.

Eilen 3.1. ja tänään 4.1. on Katumajärven ympäri ajettu hiihtolatu. 

Suojeluyhdistyksen varoja käytetään järven suojelutoimenpiteiden lisäksi myös virkistyskäyttöön. Liittymällä suojeluyhdistykseen tuet hiihtoladun ylläpitoa Katumajärvellä! Hiihtoladun teosta vastaa Hannu Manner kuten aikaisempina vuosinakin. 

Voit liittyä suojeluyhdistyksen jäseneksi maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille. Henkilöjäsenmaksu on 10 €/vuosi. Maksun voit maksaa tilille: FI49 5680 2720 0128 65 Etelä-Hämeen Osuuspankki / Katumajärven suojeluyhdistys ry.

Tervetuloa jäseneksi!

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous 5.9.2021 valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Markku Pohjolan. Hallituksen jäseniksi valittiin Eeva Järveläinen, Hanna Kivelä, Jorma Laaksonen, Pekka Lunnikivi, Johanna Maasto, Jarmo Mäki-Uuro, Jyrki Salminen, Arto Stolt ja Raimo Örlund. Hallitus valitsi kokouksessaan 19.9.2021 varapuheenjohtajaksi Jyrki Salmisen.

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 5.9.2021 klo 15.00 Sotainvalidien Veljesmajalla os. Kipinäniementie 17, Hämeenlinna. Tervetuloa!

Vuosittain tapahtuvilla niitoilla pyritään estämään vesikasvien ja vieraslaji isosorsimon leviämistä ja järven ruovikoitumista. Tämän kesän niitot tehtiin 3 -4. elokuuta.

Suojeluyhdistyksen kustantamia niittoja tehtiin järven pohjoispäässä Kahiliston ja Tawast Golfin välisellä alueella sekä itäpuolella Kipinäniemen ja Petäjäharjunojan välillä.

Hämeenlinnan kaupunki vastasi uimarantojensa niitoista ja Idänpään uimarannan ja Kutalanjoen välisestä alueesta.

Tämän lisäksi noin kymmenen ranta-asukasta teetti niittoja rannallaan omalla kustannuksella.

Tmi Asmo Paloniitty toteutti niitot kahdella leikkuukoneella ja aikaisempina vuosina saadulla kokemuksella.

 

Kuvat: Pekka Lunnikivi