Siirry sisältöön

Uutiset

Uppopuupuhdistamolla vähennetään Katumajärven ravinnekuormitusta
Katumajärven suojeluyhdistyksen uppopupuhdistamohankkeesta on ilmestynyt hyvin kirjoitettu artikkeli Koneyrittäjä- lehdessä nro 2 maaliskuu 2023. Artikkelissa on todella kivalla tavalla ja selkeästi kuvattu projektin toteutusta.  Jutun kirjoittaja Ville Järvinen oli itse paikanpäällä seuraamassa Uppopuupuhdistamon käytännön toteutusta.
Juttu löytyy ohesta PDF:nä:

Särkikalaa pyydetään taas tänä vuonna huhti-toukokuun aikana
kahdella rysällä järven pohjoispäässä. Talkootyönä tehtävästä
hoitokalastuksesta vastaavat perinteiseen tapaan Katumajärven
kalastusyhdistys ry ja Hämeenlinnan Kala ja Erä ry.

Ilmaista kalaa on saatavissa Idänpään venevalkamassa (S-
Markettia vastapäätä) pyyntipäivinä.
Rysät koetaan noin viikon välein ja pyyntiajoista saa tiedon
soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin alla oleville pyynnistä
vastaaville henkilöille.
Soita tai lähetä tekstiviesti:
Ari Jauhiainen 050 347 9432
Arto Stolt 040 737 4880

Merkatkaapa kalentereihinne:
Jokakesäinen kaislojen ja muiden vesikasvien niitto Katumajärvellä tällä tietoa 1.-4.8.2023. Tarkempia ohjeita ja lisätietoa tulee lähempänä. -

Katumajärven suojeluyhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi yksityishenkilöille.

Yritysjäsenten vuosimaksu on 100 euroa ja siihen sisältyy mahdollisuus saada yrityksen nimi näkyville yhdistyksen verkkosivuille.

Toimintaa voi tukea myös vapaaehtoisella maksulla jäsenmaksun lisäksi.

Jäsenmaksu tilitetään seuraavin tiedoin:

Tili: FI49 5680 2720 0128 65
Saaja: Katumajärven suojeluyhdistys ry
Eräpäivä: 31.3.2023
Viesti: Oma nimi

Uudet jäsenet

Jos olet uusi jäsen, laita viestiin nimesi lisäksi sähköpostiosoitteesi. Lähetäthän sähköpostiosoitteesi myös osoitteeseen katumajarvi@gmail.com.

KaSy-Jäsenkirje 2023, talvi

Yhdistyksen uppopuupuhdistamohankkeen toteuttamisvaihe saatiin päätökseen tiistaina 14.helmikuuta, kun rankaniput upotettiin Myllyojaan. Tavoitteen mukaisesti kaikki suunnitellut 18 rankanippua saatiin upotettua noin 20 metrin matkalle. Upotusvaihe sujui suunnitellusti ja ongelmitta Mäki-Uuro Oy:n toimesta.

Rankanippujen upottamiseen käytettiin betonisia tierumpuja, joiden tehtävänä on pidättää rankaniput veden alla. Rankanippujen materiaalina käytettiin noin kolmimetrisiä ja paksuudeltaan 2–10 senttimetrin paksuisia mäntyrankoja, joilla tavoitellaan mahdollisimman suurta pinta-alaa biofilmin muodostumiselle. Rankanippujen alle asennettiin paksumpia poikkipuita, joiden avulla estetään nippujen vajoaminen pohjamutaan ja pysymään oikeassa syvyydessä.

Upotettujen rankanippujen pinnalle kehittyy biofilmi ja sitä hyödyntävä eliöstö. Yhdessä ne suodattavat vedestä ravinteita. Menetelmää on testattu mm PuuMaVesi-hankkeessa, jossa kenttäkokeissa on osoitettu, että pienpuuaineksesta rakennetuilla uppopuurakenteilla pystytään vähentämään metsätalouden aiheuttamaa rehevöittävää ja liettävää kuormitusta.

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n opiskelija Anu Heinilä tekee hankkeesta opinnäytetyön. Hän oli paikalla myös upotuksen aikana dokumentoimassa upotuksen eri osa-alueet.

Nyt hankkeessa alkaa monivuotinen seurantavaihe, jonka aikana biopuhdistamon tehoa ravinteiden poistajana seurataan mittaamalla Myllyojan typpi- ja fosforipitoisuuksia ennen ja jälkeen puhdistamon. Arvion mukaan puhdistamon täysi teho saavutettaisiin noin parin vuoden kulutta eli kesän 2025 jälkeen.

Kerromme mielellämme hankkeesta saamiamme kokemuksia.

Yhteydenotot: Markku Pohjola, puheenjohtaja, Katumajärven suojeluyhdistys, puh. 0400-443138.

Rankaniput valmiina upotukseen.

 

Upotusvaihe sujui suunnitellusti ja ongelmitta Mäki-Uuro Oy:n toimesta.

 

Upotetut rankaniput pilkottavat vedenalta.

Tänään tiistaina 7.2.2023 kokoontuivat talkoolaiset kokoamaan rankanippuja Katumajärven suojeluyhdistyksen uppopuupuhdistamohanketta varten. Paikalla olivat yhdistyksen puheenjohtaja Markku Pohjola ja Suomen metsäkeskuksesta Olli Lukanniemi sekä projektin toteuttavan Mäki-Uuro Oy:n Jarmo Mäki-Uuro ja Jussi Mäki-Uuro.

Hankkeesta opinnäytetyötä tekevä HAMK:n opiskelija Anu Heinilä oli dokumentoimassa rankanippujen teon vaiheet ja yksityiskohdat.

Rankanippujen upotus Myllyojaan toteutetaan säävarauksella tiistaina 14. helmikuuta.

Kiitos kaikille talkoolaisille!

Rankoja pujotetaan betonisiin tierumpuihin. Kuva Anu Heinilä

 

Valmiita rankanippuja upotusta varten. Kuva Anu Heinilä

 

Lue lisää Uppopuupuhdistamo hankkeesta

Hämeenlinnan Katumajärven suojeluyhdistyksellä on meneillään biologinen vedenpuhdistamohanke, jonka kohteena on Katumajärven pohjoispäähän laskeva järven suurin ravinnekuormittaja Myllyoja.

Uppopuupuhdistamon idea perustuu luonnonmukaisuuteen, jossa veteen upotetut rankaniput toimivat suodattimena. Rankanippujen pintaan kertyy biofilmi, ja sitä hyödyntävä eliöstö, joka suodattaa vedestä ravinteita.

Pilottihanke on edennyt toteuttamisvaiheeseen, jonka tavoitteena on upottaa helmikuussa Myllyojaan maksimissaan 18 kappaletta noin kolmimetristä ja halkaisijaltaan noin 50 cm:n mittaista rankanippua noin kahdenkymmenen metrin matkalle. Rankanippujen ankkurointiin käytetään betonisia tierumpuja.

- Olemme saaneet hankkeeseen ELY-rahoitusta ja asiantuntemusta projektiin Suomen metsäkes­kuksesta ja Vanajavesikeskuksesta, kertoo Katumajärven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Markku Pohjola. Maa- ja vesialueiden omistajien sekä Hämeenlinnan kaupungin tuki on mahdollistanut hankkeen toteuttamisen, Pohjola lisää.

Kyseessä on Hämeen ensimmäinen uppopuupuhdistamohanke ja tarkoituksena on tämän pilotin jälkeen laajentaa menetelmän käyttöä sekä tarjota kokemuksia myös muille tällaisesta hankkeesta kiinnostuneille.

- Tätä varten on tärkeää, että tämä pilottihanke dokumentoidaan tarkasti ja asianmukaisesti. Tätä työtä lähtee tekemään Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n opiskelija opinnäytetyönään. Olemme iloisia, että voimme jakaa projektista tulevat hyödyt yhdessä paikallisen oppilaitoksen kanssa, puheenjohtaja Pohjola jatkaa.

Uppopuupuhdistamohanke toteutetaan soveltuvin osin Katumajärven suojeluyhdistyksen talkootyönä ja se sisältyy meneillään olevaan ELY-rahoitteiseen Katumajärven perushoitohankkeeseen.

Rankanippujen upotus toteutetaan alustavasti sääolosuhteista riippuen 14. tai 15. päivä helmikuuta.    

Lisätietoja:

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n puheenjohtaja
Markku Pohjola, 0400 443138, markkuh.pohjola@gmail.com

Hankkeessa on tavoitteena upottaa Myllyojaan maksimissaan 18 kpl rankanippuja noin kahden-kymmenen metrin matkalle kartassa punaisella ympäröityyn kohtaan.

Tule mukaan tukemaan työtä Katumajärven hyväksi. Tarvitsemme uusia jäseniä! Yhdessä olemme vahvoja. Jäsenmaksu on 10€/vuosi yksityishenkilöille ja 100€/vuosi yritysjäsenille. Yritysjäsenemme saavat nimensä näkyviin sivuillamme. Vuoden 2022 jäsenmaksu pyydetään maksamaan Etelä-Hämeen Osuuspankkiin Katumajärven suojeluyhdistys ry:n tilille FI49 5680 2720 0128 65 Ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen katumajarvi@gmail.com