Siirry sisältöön

Uutiset

HS-Vesi Oy on tehnyt kuntotutkimusta ja korjauksia järven alittavassa paineviemärissä ja rannan viettoviemärissä.

  1. Paineviemärin kunto tutkittiin sukeltamalla. Siirtyneitä ja irronneita painoja korjattiin ja lisättiin uusia, sekä suojattiin isojen kivien läheisyydessä. Kunto tarkastetaan uudelleen aika ajoin. Paineviemärissä kulkee jätevettä keskimäärin 10 m3 päivässä. Jos putkirikko kaikesta huolimatta tapahtuisi, paineviemärissä kulkeva jätevesimäärä olisi helposti hallittavissa loka-autojen avulla. Jätevesi pumpattaisiin loka-autoon lähtöpumppaamolta. Paineviemärin virtaaman tarkkailua ja kunnon valvontaa varten purkupäähän Solvikin pumppaamolle asennetaan myös virtaamamittaus vuoden 2019 aikana.
  1. Rannan viettoviemärilinja pestiin ja kuvattiin. Linjasta poistettiin 4,7 tonnia hiekkaa sekä useita nyrkin kokoisia kiviä. Lisäksi putkessa oli runsaasti rasvaa. Em. ylimääräien aines ja linjassa olleet painumat aiheuttivat yhteisvaikutuksena tukoksen. Myös huonokuntoiset tarkastuskaivojen kannet uusittiin. Linja on lisätty tehostetun kunnossapidon piiriin, mikä tarkoittaa sitä, että kaivotarkastukset tehdään kerran vuodessa ja pesu kuvauksineen tarvittaessa. Tämän lisäksi viettoviemärin virtaaman valvonta tulee tehostumaan entisestään uuden, vuonna 2019 käyttöön otettavan valvontajärjestelmän ansiosta. Valvontajärjestelmän avulla voidaan viettoviemärissä olevia tukoksia havaita aiempaa nopeammin. Lähivuosina tullaan aloittamaan rannassa kulkevan jätevesiviemärin saneerauksen suunnittelu.
  1. Rannan viettoviemärin kuvauksessa ilmeni, että putkessa oli runsaasti rasvaa. Kiinteistön omistajien on syytä muistaa, että esimerkiksi kinkkurasvoja ei saa laittaa viemäriin (lisää ohjeita osoitteessa pytty.fi). Kiinteistön omistajien on myös muistettava säännöllisesti tarkastaa tonttiviemärikaivojen kunto, jotta maa-ainesta ja kiviä ei pääse sitä kautta jätevesiviemäriin. Näiden toimien lisäksi HS-Veden tarkoituksena on vähentää hulevesien määrää jätevesiviemärissä kiinteistöjen kartoitusprojektilla, joka aloitetaan vuonna 2019. Tavoitteena on vähentää etenkin rankkasateiden seurauksena syntyviä päästöjä jätevesipumppaamoilta. (HS-Vesi Oy/Sami Kyrönlahti)

HS-Vesi tutki alkukesästä Katumajärven pohjassa kulkevan painelinjan sukeltamalla. Tutkimuksessa ei havaittu akuutteja korjaustarpeita, mutta joissakin kohtaa linja sijaitsee melko lähellä isoja kiviä sekä joitakin painotuksessa käytettyjä painoja on irronnut tai siirtynyt.  Sukellustarkastuksen pohjalta aloitamme maanantaina 13.8. linjan suojaus- ja painotustyön. Työn tarkoituksena on suojata putkea niiltä osin, jossa se kulkee lähellä isoja kiviä sekä korjata irronneita tai siirtyneitä painoja.

Työ aloitetaan maanantaina 13.8.2018 Solvikin uimarannalta ja se kestää arviolta viisi työpäivää.  Työssä käytetään apuna työlauttaa sekä venettä ja varsinaisen työn tekee sukeltaja vedessä. Työn suorittaa Weltek Sukellus Oy. Työstä ei pitäisi aiheutua haittaa esimerkiksi uimarannan käytölle, mutta toki jonkin verran normaalista poikkeavaa liikennettä voi rannalla näkyä. (Enni Rautio/HSVesi).

 

Hei Katumajärven ystävät

Jäsenkirje lähetettiin tänään ranta-asukkaiden sähköpostiosoitteisiin, jotka ovat meillä tiedossa. Jos kirje ei tavoittanut sinua, se on luettavissa alla olevasta linkistä.

Nyt tarvitsemme uusia jäseniä enemmän kuin koskaan. Mitä enemmän jäseniä,sitä enemmän meillä on vaikutusmahdollisuuksia.

Liittyminen on helppoa: Jäsenmaksu on vain 10€/vuosi yksityishenkilöille ja 100€/vuosi yritysjäsenille.

Suorita maksu yhdistyksen tilille Etelä-Hämeen Osuuspankkiin:

Katumajärven suojeluyhdistys ry
Tilinumero: FI49 5680 2720 0128 65.
Viesti: Nimi + osoite

Sen lisäksi, ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen katumajarvi@gmail.com

Jäsenkirje 2018

Suojeluyhdistys on huolissaan järveen maihinnousun tehneestä ikävästä ja nopeasti leviävästä isosorsimosta. Se on vallannut runsain kasvustoin rantoja eri puolilla järveä.

Vieraslaji isosorsimon hävittäminen on tehokkainta juurineen kitkemällä ja juurakot polttamalla tai kuten monissa järvissä on tehty ns. pressukesannoilla. Pressut levitetään kasvustojen päälle vedessä ja rantamilla. Vanajavesikeskus ja Lehijärven suojeluyhdistys ovat saanut hyviä tuloksia Lehijärvellä isosorsimon poistosta pressujen avulla.

Suojeluyhdistys kokeilee nyt muutamassa paikassa Katumajärvessakin pressutusta. Pressujen annetaan olla paikoillaan ainakin vuoden verran.

Ranta-asukkaiden toivotaan ryhtyvän myös toimiin omien rantojen puhdistamisessa.

Vinkkejä saa mm. http://www.vanajavesi.fi/tietoa-isosorsimon-poistosta-hatt…/

http://www.vieraslajit.fi/lajit/MX.40510/show

Suojeluyhdistys on useana vuonna kustantanut kaislojen niittoa Katumajärvellä. Niin tänäkin kesänä. Niitot tehdään viikolla 31. Myös yksityiset mökkiläiset voivat tilata omalla kustannuksellaan niiton Asmo Paloniityltä, puh. 040 574 7456, asmo.paloniitty@gmail.com

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 19.8.2018  klo 15 Sotainvalidien Veljesmajalla os.Kipinäniementie 17, Hämeenlinna. Tervetuloa!

  • - huhtikuu   81,40  (jäiden lähtö)                                      -  huhtikuu  81,40
  • - toukokuu  81,22 (v. 2017 81,16)                                     -  toukokuu 81,35
  • - kesäkuu  81,08  (v. 2017 81,12)                                      -  kesäkuu 81,07

Ruununmyllyn patoaltaan vesi on laskenut noin 90 - 100 cm kevättalven korkeimmasta lukemasta.(30.6.2018).