Siirry sisältöön

Tutkimukset

Katumajärven veden laatua on tarkkailtu jo vuodesta 1962 lähtien. Valtakunnallista syvännepisteseurantaa on tehty vuosina 1965–1994 Lammassaaren lähellä (B-pisteellä). Kunnallinen ympäristöviranomainen on seurannut Katumajärven fysikaalis–kemiallista tilaa neljällä vedenlaadun tarkkailupisteellä vuodesta 1989. Valtion ympäristöhallinto on seurannut järven tilaa säännöllisemmin uudelleen vuodesta 2003 lähtien. Hertta-ympäristötietojärjestelmän mukaan syvänteeltä on otettu näytteitä 143 ajankohtana. Katumajärvi on mukana vesienhoitosuunnittelun mukaisessa seurantatutkimuksessa kolmen vuoden rotaatiolla.

Heli Jutila: Katumajärven tila ja toimet järven hyväksi (2017)

PAKKA-hankkeessa tehtyjen vesinäytteenottojen tulokset

Elokuun alun näytteenotossa vähähumuksisen Katumajärven näkösyvyys ulottui kolmeen metriin, ja happea riitti syvännepisteellä pohjaan asti. Katumajärven ekologinen tila arvioitiin kesän 2015 tutkimusten perusteella hyväksi, vaikka virallinen luokitus on tyydyttävä.

Lähde: Jutila Heli 2016: PAKKA‐hankkeen vesistönäytteenotto vuonna 2015 ja tulosten tulkinta. - Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 36. PAKKA‐hanke. Vanajavesikeskus, Hämeenlinnan kaupunki, suojeluyhdistykset ja Hämeen ELY. 46 s. + 1 liite (20 s.).

PAKKA‐hankkeen vesistönäytteenotto vuonna 2015  

Sedimenttitutkimus

Katumajärven vesi- ja rantakasvillisuuskartoitus