Siirry sisältöön

2022: Veden laadun omaseurannan tulokset

Ojavesinäytteet otettiin tänä vuonna kevättulvien aikaan toukokuun alussa ja järvivesinäytteet elokuun alussa.

  • Järviveden mittaustulokset löytyvät täältä.
  • Järviveden happipitoisuuden mittaustulokset löytyvät täältä.
  • Ojavesinäytteiden mittaustulokset löytyvät täältä täältä.
  • Kartta Katumajärven mittauspisteistä löytyy täältä.

Tulosten tulkinta
Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus

Kevättulvat olivat keväällä 2022 tavallista suurempia, ja Katumajärven veden pinnan taso jäi koko kesän ajaksi tavanomaista korkeammalle, vaikka pitkiä sadejaksoja ei enää kesälle sattunutkaan. Kevättulvien mentyä vähäsateinen kesä näkyi Katumajärven veden laadussa siten, että loppukesällä mitatut ravinnepitoisuudet olivat varsin matalia. Vähäinen virtaama puroista ei tuonut mukanaan järveen juurikaan kiintoainetta tai ravinteita. Pintavedestä mitatut fosforin ja typen ravinnepitoisuudet olivat matalia. Ne ovat tasolla, joka kuvaavat lähinnä vähäravinteista järveä. Järven eri osien välillä ei ollut merkittäviä laatueroja.

Katumajärven fosforipitoisuuden kesiarvo vuosina1990-2020 on 17 mg/m3. Nyt mitatut kymmenen milligramman molemmin puolin liikkuvat lukemat kertovat järven tilan vähittäisestä parantumisesta.

Järveen laskevien ojien ja muiden virtavesien ravinnepitoisuudet ovat yleensä aina järvivesiä korkeampia. Näin oli Katumajärveen laskevien ojien kohdalla. Ojavesien fosforipitoisuudet olivat useimmissa tapauksissa alempia kuin syksyn 2021 aikana otetut. Ojavesien laatu vaihtelee paljon eri kohteiden välillä. Osa ojista oli hyvinkin vähäravinteisia, toisien taas selvästi luonnontilaisista luvuista kohonneita.

Happitulokset kertovat syvänteiden happitilanteen olevan hyvän; lämpötilan harppauskerros on ollut n. 7-8 m syvyydessä, jonka alapuolella happikyllästys laskee normaalisti. Harppauskerroksen alapuolinen vesimassa ei saa uutta happitäydennystä ilmakehästä, sillä se ei kierrä pintaan saakka. Kesällä normaalit orgaanisen aineksen hajotusprosessit kuluttavat alusveden happivarantoja siihen saakka kunnes syystäyskierto taas sekoittaa koko vesimassan.

Tulokset ovat hyvin samankaltaiset vuoden takaiseen verrattuna. Myöskään järven eri osissa ei ole merkittäviä eroja.