Siirry sisältöön

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous 21.8.2022 valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Markku Pohjolan. Hallituksen jäseniksi valittiin Eeva Järveläinen, Hanna Kivelä, Pekka Lunnikivi, Johanna Maasto, Jarmo Mäki-Uuro, Jyrki Salminen, Arto Stolt ja Raimo Örlund.

Suojeluyhdistyksen kustantamia niittoja tehtiin 2.-3.8.2022 järven pohjoispäässä Kahiliston ja Tawast Golfin välisellä alueella sekä itäpuolella Kipinäniemen ja Petäjäharjunojan välillä. Suojeluyhdistys aloitti vuosittaiset vesikasvien niitot vuonna 2003. Niitot hoiti jälleen Kaislapohjat Asmo Paloniitty.

Pohjoispäässä oli lähinnä ulpukkaa. Ilmaversoiset kasvit on hävinneet vuosien saatossa lähes kokonaan. Eteläpäässä oli lähinnä järviruokoa ja vesitataria.
Kaupunki hoiti Kahilistosta niittojätteet pois.

Tämän lisäksi 13 ranta-asukasta teetti niittoja rannallaan omalla kustannuksella.

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 21.8.2022 klo 15.00 Sotainvalidien Veljesmajalla os. Kipinäniementie 17, Hämeenlinna. Tervetuloa!

Suojeluyhdistys on useana vuonna kustantanut kaislojen niittoa Katumajärvellä. Niin tänäkin kesänä.

Niitot tehdään 1. - 5.8.2022.  Myös yksityiset mökkiläiset voivat tilata omalla kustannuksellaan niiton Asmo Paloniityltä, Puh: 040 574 7456, asmopaloniitty@gmail.com

Vuonna 2020-2021 järvi jäätyi kokonaan 10.12.2020 ja suli 19.4.2021 ja oli jäässä 130 vrk.
Vuonna 2021-2022 järvi jäätyi 27.11.2021 ja suli 2.5.2022 ja oli jäässä 156 vrk.
Kahden vuosikymmenen (2000-2020) jäässäolon keskiarvo oli 112 vrk. Tänä talvena jäätä oli 44 vrk pidempään. Myllyjoen suuri virtaama ja 2.5. ollut kova tuuli edesauttoivat sulamista.

Perustuu Pekka Lunnikiven antamiin tietoihin.

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous 5.9.2021 valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Markku Pohjolan. Hallituksen jäseniksi valittiin Eeva Järveläinen, Hanna Kivelä, Jorma Laaksonen, Pekka Lunnikivi, Johanna Maasto, Jarmo Mäki-Uuro, Jyrki Salminen, Arto Stolt ja Raimo Örlund. Hallitus valitsi kokouksessaan 19.9.2021 varapuheenjohtajaksi Jyrki Salmisen.

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 5.9.2021 klo 15.00 Sotainvalidien Veljesmajalla os. Kipinäniementie 17, Hämeenlinna. Tervetuloa!

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 5.9.2021 klo 15.00 Sotainvalidien Veljesmajalla os. Kipinäniementie 17, Hämeenlinna. Tervetuloa!

Suojeluyhdistys on useana vuonna kustantanut kaislojen niittoa Katumajärvellä. Niin tänäkin kesänä.

Niitot tehdään 2. - 6.8.2021.  Myös yksityiset mökkiläiset voivat tilata omalla kustannuksellaan niiton Asmo Paloniityltä, Puh: 040 574 7456, asmo.paloniitty@gmail.com

Katumajärven kalastusyhdistys ry ja Hämeenlinnan Erä ry ovat aloittaneet hoitokalastuksen järvellä kahdella rysällä. Valkamatien uimarannan rysä koetaan ensimmäisen kerran lauantaina 8.5. klo 14.30. Kipinäniemen rysä lasketaan veteen samana päivänä.

Tietoja pyyntiajoista antavat Viktor Uschanov, puh 050 543 0741/ Valkamatien uimaranta ja Arto Stolt puh 040 737 4880/Kipinäniemen uimaranta.

Katumajärvi kiitttää!