Siirry sisältöön

Katumajärven hoitosuunnitelma päivitetty

Katumajärven suojeluyhdistys ry on päivittänyt Katumajärven hoitosuunnitelman yhteistyössä Vanajavesikeskuksen kanssa vuosille 2023-2027. Myös Hämeenlinnan kaupunki on antanut kommenttinsa suunnitelmaan ennen sen julkaisua.

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on

  1. Katumajärven elokogisen tilan nostamisen tyydyttävältä tasolta hyvälle tasolle
  2. Kestävän toimintamallin kehittäminen sille, että Katumajärven pysyy jatkossa hyvällä tasolla.

Suunnitelmaan voit tutustua tästä linkistä:
Katumajärven hoitosuunnitelma 2023-2027_ 08062023

Alla ote suunnitelman johdannosta:

"Tämä hoitosuunnitelma on laadittu yhteistyössä Katumajärven suojeluyhdistys ry:n, Vanajavesikeskuksen ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Suunnitelman teossa on hyödynnetty Katumajärven käyttö- ja hoitosuunnitelmaa vuosille 2006-2020. Suunnitelma päivitettiin PAKKA-hankkeessa, joka oli Katuma-, Kankaisten- ja Pannujärven sekä Myllyojan vesiensuojeluhanke. Päivityksestä vastasi ympäristöasiantuntija Heli Jutila yhdessä Katumajärven suojeluyhdistyksen kanssa

Suunnitelma on sovittu toteutettavaksi yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja Vanajavesikeskuksen kanssa Katumajärven suojeluyhdistyksen vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Yhteistyötä pyritään lisäämään ja tehostamaan suojelutoimia osakaskuntien, kalastusyhdistysten ja järven ympäristössä sijaitsevien yritysten kanssa.

Suunnitelman toteuttamisen vetovastuu on Katumajärven suojeluyhdistyksellä ja yhdistys koordinoi tekemistä ja kokoaa kuhunkin työhön tarvittavan yhteistyöverkoston. Kaupunki vaikuttaa alueella tehtäviin toimenpiteisiin osin viranomais- ja asiantuntijanäkökulmasta, osin maa- ja vesialueen omistajana. Vanajavesikeskus on asiantuntija- ja hanketoimija, joka voi avustaa hankkeiden suunnittelutarpeissa, toteuttamisessa tai niiden vaikutusten seuraamisessa. Vanajavesikeskuksen vuosittain haussa olevat omaehtoisen vesiensuojelun avustukset ovat yksi mahdollinen rahoituslähde pienehköille hankkeille.

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelman (2022-2027) mukaisesti hyvän ekologisen tilan saavuttaminen sekä kestävän toimintamallin kehittäminen järven tilan pitämiseksi hyvänä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii systemaattisten rehevöitymistä vähentävien toimenpiteiden jatkamista ja tehostamista sekä vuosittaista seurantaa veden laadun ja ravinnekuormituksen mittauksilla.

Suunnitelma kokoaa Katumajärveen kohdistuvat toimenpiteet vuoteen 2027 saakka ja auttaa rahoituksen tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa ja hankkimisessa sekä toiminnan koordinoinnissa yhteistyökumppaneiden kanssa.

Seuraavan kerran hoitosuunnitelmaa päivitetään 2027 aikana ja väliarviointi tehdään seuraavan ekologisen luokituksen yhteydessä v 2025 (vuosilukua ei vahvistettu). Silloin arvioidaan tämän suunnitelman tavoitteiden toteutuminen ja päätetään jatkoaskelista. Vaikka vesienhoidolliset tavoitteet järven tilan parantumisesta olisivat toteutuneet toivotusti, on vesienhoitotyö luonteeltaan jatkuvaa. Tarve järven tilan aktiiviselle seurannalle, hoitotoimenpiteille ja vanhojen rakenteiden ylläpidolle, viestinnälle ja asukkaiden aktivoinnille ei 2 katoa, vaikka hyvä ekologinen tilatavoite olisi saavutettu."