Siirry sisältöön

Veden laadun omaseuranta aloitettiin 2021

Katumajärven Suojeluyhdistys on aloittanut säännöllisen, vuosittaisen veden laadun omaseurannan osana kolmivuotista Katumajärven perushoito -hanketta.  Tuoreimmat näytteet otettiin marraskuun 2021 alussa.

Vuoden 2021 omaseurannan tuloksiin voit tutustua täällä.

KVVY Tutkimus Oy:n näytteenottaja työssään.
KVVY Tutkimus Oy:n näytteenottaja työssään.
Näytteet otettiin marraskuun 2021 alussa.
Näytteet otettiin marraskuun 2021 alussa.

Seurannan tavoitteena on saada tutkittua ja ajantasaista tietoa järviveden ja järveen laskevien tärkeimpien ojien ravinnepitoisuuksista ja syvänteiden happipitoisuudesta. Mittaustulosten tuottamaa tietoa käytetään järven suojelutoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutettujen suojelutoimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa. Seurannassa mitataan kokonaisfosforin ja -typen pitoisuuksia sekä järvivesinäytteiden happipitoisuuksia.

Järvivesinäytteet otetaan vuosittain viidestä syvännepisteestä heinä-elokuun vaihteessa ja ojavesinäytteet joko keväällä tai syksyllä ojien virtauksista riippuen. Tämän vuoden mittaustulokset löytyvät kotisivujen Vedenlaadun omaseuranta - osiosta. [Lisätään linkki]

Vesinäytteiden ottamisesta ja analysoinnista vastaa KVVY Tutkimus Oy. Happimittaukset tehdään talkootyönä Suojeluyhdistyksen omalla happimittarilla. Vedenlaadun omaseurannan tukijoina toimivat Linna Golf ja Tawast Golf

Katumajärven perushoito -hankkeen päättyessä vuonna 2024, seurantaa jatketaan omarahoitteisesti, yritysyhteistyökumppaniemme tukemana.