Siirry sisältöön

Kaksi uutta hanketta Katumajärven ravinnekuormituksen vähentämiseksi

Pro Katumajärvi- hanke 2024-2026

Katumajärven suojeluyhdistys on käynnistämässä kolmivuotista Pro Katumajärvi- hanketta, jonka keskeisenä tavoitteena on ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen. Hankkeella pyritään edesauttamaan hyvän ekologisen tilan saavuttamista Katumajärvellä.

Ravinnekuormituksen vähentämiseksi hankkeessa on tarkoitus rakentaa uppopuupuhdistamoja ja  kosteikko sekä tehostaa järveen laskevien ojien ravinnekuormituksen valvontaa. Tämän lisäksi jatketaan vuosittaisia perushoitotoimenpiteitä: hoitokalastusta, vesikasvien niittoja ja laskeutusaltaiden kunnostusta ja tyhjennyksiä

Hankkeen kokonaisbudjetti on n 39000 euroa, josta ELY- rahoituksen osuus on puolet ja toinen puoli on tarkoitus kattaa talkootyöllä ja yhteistyökumppaneilta saatavilla toiminta-avustuksilla.

Hankkeen tukijoiksi haetaan lähialueen yrityksiä ja tähän mennessä tukijoiksi ovat lupauteet Linna Golf, Tawast Golf ja Vanajanlinna.

Myllyjoen ravinnekuormitusselvitys- hanke

Katumajärvi ja Matkolammi saavat pääosan vedestään Myllyjoesta, joka on myös näiden suurin ravinnekuormittaja vastaamalla noin puolesta Katumajärven fosfori- ja typpikuormituksesta.

Katumajärven ja Matkolammin suojeluyhdistykset ovat juuri käynnistäneet yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää mistä Myllyjokeen tulevat ravinteet ovat peräisin.

Hankkeessa otetaan vesinäytteitä Myllyjokeen ja Matkolammiin laskevista ojista ja niistä analysoidaan kokonaistyppi- ja kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuudet ja tehdään tarvittaessa mikrobiologisia tutkimuksia.

Hankkeen tulemana on ravinnekuormitusselvitys, mistä ilmenevät merkittävät Myllyjokea kuormittavat kohteet. Tulosten perusteella tehdään johtopäätökset ja ehdotukset, minkälaiset toimenpiteet olisivat parhaita ja toteuttamiskelpoisia vähentämään Myllyjoen aiheuttamaa ravinnekuormitusta Matkolammille ja Katumajärvelle.

Hanke toteutetaan ulkopuolisia palveluita lukuun ottamatta yhdistysten aktiivien ja hankkeen asiantuntijoiden talkootyönä. Merkittävänä resurssina hankkeessa on HAMK:in opinnäytetyöntekijä.