Siirry sisältöön

Katumajärven suojeluyhdistyksen ehdotus Katumajärven tulvimisen hallintaan

Katumajärven suojeluyhdistys on tehnyt ehdotuksen Katumajärven tulvimisen hallintaan. Ehdotus on osoitettu Hämeenlinnan kaupungille, Hämeen ELY- keskukselle ja HS-Vesi Oy:lle.

Ehdotuksen mukaan Kutalanjoen kevyen liikenteen rummun korjauksen lisäksi parannettaisiin järven eteläpäässä sijaitsevan Harvialanojan veden virtausta suurentamalla Rantatien alittavaa rumpua, jolloin luotaisiin varaventtiili korkeimpien tulvahuippujeen leikkaamiseksi.

Perusteluna ehdotukselle on se, että Harvialanoja toimii järven toisena laskuojana veden ollessa tulvakorkeudessa. Tällä hetkellä vesi on niin korkealla, että rummun kapasiteetti ei riitä. Toisena perusteluna on, että veden vaihtuminen on järven eteläpäässä hidasta sillä sekä laskujoki (Kutalanjoki) että järven suurin vedentuoja Myllyjoki sijaitsevat järven pohjoispäässä lähes vastakkain. Virtaaman lisääminen Harvialanojassa lisäisi tulva-aikana aikana veden vaihtumista eteläpäässä.