Siirry sisältöön

Pitkäjänteinen Katumajärven suojelutyö tuottaa tulosta. Asia ilmenee suojeluyhdistyksen tekemän järviveden laadun omaseurannan tuloksista.

- Katumajärvi lähestyy entisestä keskiravinteisen järven tilasta vähäravinteista tilaa. Ravinnepitoisuudet viimeisissä mittauksissa ovat jo luokiteltavissa vähäravinteiseen luokkaan, arvio Vanajavesikeskuksen vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä.

Järvivesinäytteitä on otettu elokuun alussa vuosittain 2021-2023 viidestä eri järvipisteestä ja kokonaisfosforin ja kokonaistypen määrät vedessä ovat olleet laskusuunnassa koko mittausjakson ajan.

Usein sellaisissa järvissä, joihin tulee humusaineita metsäalueilta tai soilta, typpipitoisuus nousee, vaikka fosfori olisikin alempana. Voidaan siis arvioida, että Katumajärven humuskuormitus on hyvin vähäistä, Mäkelä toteaa.

– Syvänteiden happitilanne on alentunut, mutta ei täysin lopussa. Tämä osoittaa, että järven prosessit pystyvät käsittelemään järveen päätyneen orgaanisen aineksen hajotuksen juuri niin, että happitalous ei kärsi selvästi. Hapettomuudesta aiheutuvia lisähaittoja järvelle (eli sisäistä kuormitusta) ei tässä tilanteessa synny, Suvi Mäkelä jatkaa.

Pitkäjänteinen Katumajärven suojelutyö tuottaa näin konkreettista tulosta. Suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Markku Pohjola kiittää kaikkia suojelutyötä tekeviä sekä yhteistyökumppaneita ja tukijoita, jotka mahdollistavat nykyisen laajuisten hoitotoimenpiteiden tekemisen.

Kuva: Raimo Örlund

 

Järvibarometri on Katumajärven Suojeluyhdistys ry:n (KaSy) ideoima ja suunnittelema digitaalinen palvelu kaikille järvestä kiinnostuneille. Vastaavaa palvelua ei tiettävästi ole muualla käytössä.  

Barometri kertoo järven tilan viimeisimpien mittaustulosten ja havaintojen perusteella, näyttää kehitystrendit pitkällä ajanjaksolla sekä välittää tietoa järven tapahtumista. Järvibarometri palvelee järven ranta-asukkaita, virkistyskäyttäjiä ja suojelutyötä tekeviä. Palvelu on verkkopohjainen ja käytettävissä niin mobiilisti kuin tietokoneella. Järvibarometri on toteutettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kanssa. Yhteistyö Järvibarometrin kehitystyössä on alkanut myös Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa.

Järvibarometri tarjoaa käyttäjilleen arvokasta tietoa järven tilasta ja sen muutoksista, kuten vedenkorkeudesta sinilevätilanteesta, näkösyvyydestä ja uimaveden laadusta. Se kertoo tapahtumista järvellä ja sen ympäristössä, kuten hoitokalastuksesta, vesikasvien niitoista sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksista.

Järvibarometri toimii osana Järvi-meriwikiä

Katumajärven järvibarometri on toteutettu osana Syken Järvi-meriwikiä. Järvi-meriwiki on yhteisöllinen verkkopalvelu, jossa kuka tahansa voi osallistua tiedon tuottamiseen omista lähivesistään.

Järvibarometri hyödyntää sekä viranomaisten, katumajärviaktiivien että tavallisten kansalaisten Järvi-meriwikiin tallentamia havaintoja ja näyttää niiden pohjalta tehdyn koosteen Katumajärven tilanteesta. Järvi-meriwikin kehittäjä Matti Lindholm toivoo, että barometri omalta osaltaan kannustaa tavallisia ihmisiä tallentamaan havaintojaan esimerkiksi sinilevätilanteesta ja pintaveden lämpötilasta.

— Oman havaintopaikan ylläpitäminen on hauskaa, opettavaista ja joskus vähän jännittävääkin, kun uusi havainto voi kääntää käyrän hyvään tai huonoon suuntaan.

Katumajärven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Markku Pohjola on tyytyväinen, että hankkeen toteuttamiseksi on saatu kumppani, joka on mahdollistanut palvelun kehittämisen Järvi-meriwikin yhteyteen.

- Kumppanuus Syken kanssa mahdollistaa barometrin käytön laajentamisen työkaluksi myös muille suojeluyhdistyksille ja siten muiden järvien käyttöön, Pohjola iloitsee.

Testiversio avataan yleisölle kesäkuussa

Järvibarometrin testiversio on saatu valmiiksi ja se on avattu yleisölle 12.6.2023. Kesän aikana testiversiosta kerätään palautetta niin järjestelmän sisällöstä kuin käytettävyydestä. Palautteen perusteella järjestelmää kehitetään eteenpäin yhdessä yhteistyökumppaneiden ja HAMKin opiskelijoiden kanssa.

Testiversio löytyy osoitteesta: www.jarviwiki.fi/wiki/katumajarvibarometri

Palautetta Järvibarometrista voi antaa 15.8 asti vastaamalla kyselyyn: Palautekysely

 

Lisätietoja:
Katumajärven suojeluyhdistys ry:n puheenjohtaja
Markku Pohjola, 0400 443138, markkuh.pohjola@gmail.com