Siirry sisältöön

Katumajärvibarometri

Katumajärvibarometri on Katumajärven suojeluyhdistyksen kehittämä uusi digitaalinen palvelu, joka

  • kertoo järven tämänhetkisen tilan viimeisimpien mittaustulosten perusteella, näyttää kehitystrendit pitkällä ajanjaksolla.
  • palvelee järven ranta-asukkaita, virkistyskäyttäjiä, suojelutyötä tekeviä sekä viranomaistahoja ja yhteistyö
  • tarjoaa käyttäjilleen arvokasta tietoa järven tilasta, esim. Levätilanne (mittaus), lämpötila (mittaus), vedenkorkeuden poikkeama normaalista (mittaus), jään paksuus, (asukashavainnot) tai latujen kunnossapito (asukashavainnot).
  • pohjautuu mitattuun dataan tärkeimpien ravinteiden (typpi, fosfori) pitoisuuksista ja kertymistä sekä ravinteiden aiheuttamia muutoksia järvivedessä. Tehtävät mittaukset kertovat järven tilan, sen rehevöitymisasteen ja kehityssuunnan.
  • mahdollistaa asukkaiden ja virkistyskäyttäjien havaintopohjaisten tietojen keräämisen osaksi tietopankkia.
  • tietoa käytetään järven suojelutoimenpiteiden ja ohjeistusten suunnittelussa ja toteutettujen suojelutoimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa.
  • auttaa ennustamaan järven hyvinvoinnin kehittymistä ravinnekuormituksen, rehevöitymisasteen ja ilmastomuutoksen vaikutusten osalta hyvin paikallisesti (esim. ojittain).

Pääset Katumajärvibarometriin tästä: Katumajärvibarometri

Kehittämisen mahdollistamiseksi annathan palautetta Katumajärvibarometristä 15.8.2023 tehdyn kyselyn kautta:  Palautekysely